หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เรื่อง  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงความยาว  รูปเรขาคณิตสองมิติมีความกว้าง ความยาว ใช้แสดงขนาด และรูปเรขาคณิตสามมิติใช้แสดงรูปร่าง   เราสามารถนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1.   รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

นักเรียนเคยรู้จักรูปเรขาคณิตมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น จุด เส้นตรง รังสี มุมต่างๆ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม พีระมิด ลูกบาศก์ ปริซึม ทรงกลม ทรงกระบอก

38

39

ตัวอย่าง รูปเรขาคณิต 3 มิติ เช่น

40

อุปกรณ์ วัสดุสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา หรือสิ่งของที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เราจะพบว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตต่างๆ มากมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในหลายๆ รูปแบบ

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสองมิติในชีวิตประจำวัน

41

เรื่อง  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เมื่อนำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆกัน ภาพที่เกิดจากการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะต่างกัน

เรื่อง  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ใบความรู้ที่ 19.1

เรื่อง  มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ

   รูปเรขาคณิตสามมิติที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน รูปร่างสิ่งที่มองเห็นจากการเปลี่ยนมุมมองแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน

การหารูปร่างที่ถูกต้องของรูปเรขาคณิตสามมิติ ควรมองรูปร่างของวัตถุหลายๆ มุมมอง เช่นด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า มีลักษณะอย่างไร และแยกภาพสองมิติที่ถูกต้องในแต่ละมุมมอง จะทำให้ได้สัดส่วนและขนาดรูปเรขาคณิตสามมิติที่ถูกต้อง  ซึ่งสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติได้ในสัดส่วนที่ถูกต้องได้

42

43

44

เรื่อง  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s