หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า

ใบกิจกรรม

เรื่อง  ค่าประมาณ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงหาค่าประมาณของความยาวของ AB ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด เมื่อวัดความยาวของ AB ได้ดังนี้

2. จงหาค่าประมาณของความยาวของ AB ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เมื่อวัดความยาวของ AB ได้ดังนี้

68

3. หาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นจำนวนเต็มสิบที่ใกล้เคียงที่สุด

69

4. จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นจำนวนเต็มพัน และจำนวนเต็มหมื่นที่ใกล้เคียงที่สุด

70

5. จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นจำนวนเต็มและเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

72

6. จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง และทศนิยมสามตำแหน่ง

73

7. กำหนดจำนวน 125,581,447 จงหาค่าประมาณให้ใกล้เคียง

74

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s