หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

ใบงาน

เรื่อง  คู่อันดับ

คำชี้แจง  จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ให้นักเรียนเขียนคู่อันดับจากแผนภาพต่อไปนี้

75

76

77

78

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s