หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบ

เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วทำเครื่องมาย  X  ลงในกระดาษคำตอบ

89 90 91 92 93 94 95 96 97

98

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s