หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ใบกิจกรรมที่ 17.1

เรื่อง  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

จงพิจารณารูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ ถ้านำมาวางซ้อนกันให้ทับกันสนิท รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไร

99 100 101 102

ใบกิจกรรมที่ 17.2

เรื่อง  การคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

1.  จงวาดภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติ ที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้

103 104

แบบทดสอบ

1.  จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ จงเขียนรูปสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน มองด้านข้างและมองด้านหน้า

107

2.  จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

108

3.  จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ

109 200

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s