การคูณทศนิยม

Posted: March 13, 2013 in Uncategorized


การคูณจำนวนนับกับทศนิยมคล้ายกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ แต่จำนวนตำแหน่งของทศนิยมจะเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมของจำนวนที่มาคูณ  เช่น  5 x 0.139 = 0.695

การหาผลคูณระหว่างทศนิยมกับ 10 100 1000…..  ใช้หลักการคูณเช่นเดัยวกับการหาผลคูณระหว่างจำนวนนับ    กับ 10 100 1000…..  โดยใส่จุดทศนิยมให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับจำนวน  ตำแหน่งของทศนิยมที่กำหนดให้  เช่น                                    10 x 0.8 = 8                             1000 x 6.051 = 6051.000

การคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับจำนวนตำแหน่งของ ทศนิยมที่กำหนดให้  เช่น               8.2475 x 300 = 2474.25

ผลคูณของการคูณทศนิยมกับทศนิยมเหมือนกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ  แต่ต้องใส่จุดทศนิยม เพื่อแสดง  จำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณ  ซึ่งจะเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่ง  ของทศนิยมทั้งสองที่นำมาคูณกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s