เศษส่วน

Posted: March 13, 2013 in Uncategorized

เศษส่วน  หมายถึง  ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม  เศษส่วนจะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วน  เช่น   , ,   เป็นต้น

อ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสอง  เลข 1 หมายถึงตัวเศษ และ 2 หมายถึงตัวส่วน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s